Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Sözleşmeli Zabıt Katipliği, Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Hizmetli, Sözleşmeli Şoför (PGM) ve Sözleşmeli Mübaşirlik alımına ilişkin sözlü sınav tarihleri yayınlanmıştır.
  13.06.2023

  T.C.
  SAKARYA ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


  İ L Â N


      Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün personel alım ilanı doğrultusunda Başkanlığımıza sınav izni verilen; 
      Sözleşmeli Zabıt Katipliğine ilişkin uygulama sınav sonuçları, Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisine ilişkin boy kilo ölçüm sonuçları ile;
      Sözleşmeli Zabıt Katipliği, Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Hizmetli, Sözleşmeli Şoför (PGM) ve Sözleşmeli Mübaşirliğe ilişkin sözlü sınav tarihleri yayınlanmıştır.
   
      Sözlü sınav Sakarya Adliyesi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

      Sözlü sınava katılacak adayların, sınav alanına girişlerde üzerlerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı veya sürücü ehliyeti ibraz etmeleri gerekmektedir.

      Sözlü sınava katılacak adaylara sınav yerine girişte kimlik kontrolü yapılacaktır.
   
      Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 13/06/2023


  SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

  SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

  SÖZLEŞMELİ ŞOFÖR (PGM) SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

  SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİR SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

  SÖZLEŞMELİ HİZMETLİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
   

  Adres

  SAKARYA ADALET DAİRESİ RESMİ DAİRELER KAMPÜSÜ CAMİLİ / ADAPAZARI

  Telefon

  0264-251-3700

  E-Posta

  sakaryacbsisaretadalet.gov.tr