Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİPLİĞİ, MÜBAŞİR, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ, ŞOFÖR VE HİZMETLİ UNVANLARI İÇİN  SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU
  29.09.2023

  T.C.
  SAKARYA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ 
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

  SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİPLİĞİ, MÜBAŞİR, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ, ŞOFÖR VE HİZMETLİ UNVANLARI İÇİN  SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

   
  İ L Â N

   

                 Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün personel alım ilanı doğrultusunda Sakarya Merkez ve Mülhakat Adliyeleri için yapılacak Sözleşmeli Zabıt Katipliği, Sözleşmeli Mübaşir, Sözleşmeli Şoför, Sözleşmeli Hizmetli ve Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi için sınav izni verilmiştir.

                 Sözlü sınavlar neticesinde Başkanlığımızca oluşturulan nihai başarı sonuçları yayınlanmıştır.

                 Sözlü Sınav Sonuçlarına göre Başarılı olan adaylardan;

                 1-Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya sınav birimi ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, (Sonradan öğrenim durumu değişenlerin müracaatları sırasındaki öğrenim durumları ve son öğrenim durumlarına ilişkin belge-Adalet Mezunlarının ayrıca adalet mezuniyetlerine ilişkin diplomayı eklemeleri),

                 2-Zabıt katibi unvanı için sertfika/transkript/bilgisayar dersi gördüğüne ilişkin belge (adalet mezunları hariç),

                 3-Şoför adayları için ehliyetlerinin ön arka fotokopileri,

                 4-Sağlık beyan formu (form için tıklayınız),

                 5-İki adet Biometrik fotoğraf (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun),

                 6-Mal bildirimi (form için tıklayınız),

                 7-KPSS sınav sonuç belgesi bilgisayar çıktısı,

                 8-Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (form için tıklayınız),

                 9-Askerlik durumunu gösteren belge (askerlik yapanların sevk ve terhis tarihlerini gösterir terhis belgesi veya askerlik şubesinden alınan belge kabul edilecektir.),

                 10-Adlî ve arşiv sicil kaydı (Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde.),

                 11-Vukuatlı Nüfus kayıt örneği,

                 12-Eş durum beyanı (form için tıklayınız).

                 13-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayar ile doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 2 suret olacak.) (Form İçin Tıklayınız)

                 14-Koruma ve güvenlik görevlileri için Sağlık Kurulu Raporu (Koruma ve Güvenlik Görevlisi Olur ibaresi bulunması zorunludur.),

                 15-Koruma ve güvenlik görevlileri için Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Kimlik Kartı Sureti

   

                  İstenilen belgelerin, 13.10.2023 Cuma günü mesai bitimine kadar Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemine bizzat teslim etmeleri, il dışında bulunan adayların ise Komisyonumuz Başkanlığına gönderilmek üzere kendilerine en yakın Adliyeye giderek Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile masrafı kendisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile gönderilmesi gerekmektedir.

                 “Sınav sonucunun ilanından itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri iptal edilecek ve yerlerine yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. ”

   

  BU İLAN TEBLİĞ NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR. 29/09/2023

   

  SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ NİHAİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.


  SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİR NİHAİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.


  SÖZLEŞMELİ ŞOFÖR NİHAİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.


  SÖZLEŞMELİ HİZMETLİ NİHAİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.


  SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ NİHAİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

  Adres

  SAKARYA ADALET DAİRESİ RESMİ DAİRELER KAMPÜSÜ CAMİLİ / ADAPAZARI

  Telefon

  0264-251-3700

  E-Posta

  sakaryacbsisaretadalet.gov.tr