Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Sözleşmeli İcra Katipliği Nihai Başarı Listesi
  15.09.2022

  T.C.

  SAKARYA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

  İ L Â N

   

  Adalet Bakanlığı Icra İşleri Genel Müdürlüğünün personel alım ilanı doğrultusunda Sakarya Merkez Adliyesi için yapılacak Sözleşmeli İcra Katipliği için sınav izni verilmiştir.

  Sözlü sınavlar neticesinde Başkanlığımızca oluşturulan nihai başarı sonuçları yayınlanmıştır.

   

  Sözlü Sınav Sonuçlarına göre Başarılı olan adaylardan;

              1-Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya sınav birimi ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, (Sonradan öğrenim durumu değişenlerin müracaatları sırasındaki öğrenim durumları ve son öğrenim durumlarına ilişkin belge-Adalet Mezunlarının ayrıca adalet mezuniyetlerine ilişkin diplomayı eklemeleri),

              2-İcra katibi unvanı için sertfika/transkript/bilgisayar dersi gördüğüne ilişkin belge (adalet mezunları hariç),

              3-Sağlık beyan formu (form için tıklayınız),

              4-İki adet Biometrik fotoğraf (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun),

              5-Mal bildirimi (form için tıklayınız),

              6-KPSS sınav sonuç belgesi bilgisayar çıktısı,

              7-Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (form için tıklayınız),

              8-Askerlik durumunu gösteren belge (erkek adaylar için),

              9-Adlî ve arşiv sicil kaydı (Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde.),

              10-Vukuatlı Nüfus kayıt örneği,

              11-Eş durum beyanı (form için tıklayınız).

              12-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 2 suret olacak.) (Belge İçin Tıklayınız

   

              İstenilen belgelerin, 23.09.2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemine bizzat teslim etmeleri, il dışında bulunan adayların ise Komisyonumuz Başkanlığına gönderilmek üzere kendilerine en yakın Adliyeye giderek Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile masrafı kendisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile gönderilmesi gerekmektedir.

             

              NOT: E-Devlet üzerinden alınan tüm belgeler kabul edilecektir. (Diploma, adli sicil, nüfus kaydı vs.)

              “Sınav sonucunun ilanından itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri iptal edilecek ve yerlerine yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. ”

   

  BU İLAN TEBLİĞ NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR. 15/09/2022

   

  SINAV KOMİSYONU

   

   

   

   

   

  TC KİMLİK NO
  ADI SOYADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  SAKARYA ADALET DAİRESİ RESMİ DAİRELER KAMPÜSÜ CAMİLİ / ADAPAZARI

  Telefon

  0264-251-3700

  E-Posta

  sakaryacbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu