Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Sözleşmeli Erkek İKM, Kadın İKM, Şoför (CTE), Sağlık Memuru, Hemşire, Teknisyen (Sıhhi Tesisat), Teknisyen (Elektrik), Ceza İnfaz Kurumu Katipliğine ilişkin sonuçlar yayınlanmıştır.
  13.06.2023

  T.C.
  SAKARYA ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


  İ L Â N


      Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün personel alım ilanı doğrultusunda Başkanlığımıza sınav izni verilen; 
      Sözleşmeli Erkek İnfaz ve Koruma Memurluğu ve Kadın İnfaz ve Koruma Memurluğu sınavına ilişkin boy kilo ölçüm sonuçları ile; Sözleşmeli Ceza İnfaz Kurumu Katipliğine ilişkin uygulama sınav sonuçları açıklanmıştır.
      Sözleşmeli Erkek İnfaz ve Koruma Memurluğu, Kadın İnfaz ve Koruma Memurluğu, Şoför (CTE), Sağlık Memuru, Hemşire, Teknisyen (Sıhhi Tesisat), Teknisyen (Elektrik), Ceza İnfaz Kurumu Katipliğine ilişkin sözlü sınav tarihleri yayınlanmıştır.
   
  Sözlü sınav Sakarya Adliyesi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

  Sözlü sınava katılacak adayların, sınav alanına girişlerde üzerlerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı veya  sürücü ehliyeti ibraz etmeleri gerekmektedir.

     Sözlü sınava katılacak adaylara sınav yerine girişte kimlik kontrolü yapılacaktır.
   
     Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 13/06/2023


  SÖZLEŞMELİ ERKEK İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

  SÖZLEŞMELİ KADIN İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

  SÖZLEŞMELİ CEZA İNFAZ KURUMU KATİPLİĞİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

  SÖZLEŞMELİ HEMŞİRE SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

  SÖZLEŞMELİ SAĞLIK MEMURLUĞU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

  SÖZLEŞMELİ TEKNİSYEN (ELEKTRİK) SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

  SÖZLEŞMELİ ŞOFÖR (CTE) SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

  SÖZLEŞMELİ TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT) SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
   

  Adres

  SAKARYA ADALET DAİRESİ RESMİ DAİRELER KAMPÜSÜ CAMİLİ / ADAPAZARI

  Telefon

  0264-251-3700

  E-Posta

  sakaryacbsisaretadalet.gov.tr