Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  LOJMAN DUYURUSU (HAKİM VE CUMHURİYET SAVCILARI İÇİN)
  24.06.2024

  T.C.

  SAKARYA ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

  Sayı          : 2024/2989  Muh                                                                                                                                                                               24.06.2024

  Konu         : Sakarya Adliyesi  ATGV Lojman Talepleri

   

   

  D A Ğ I T I M  Y E R L E R İ N E

   

   

  Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 13/06/2024 tarihli ve 820 sayılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ile ilimize ataması yapılan Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları bulunmaktadır.

  İlimize ataması yapılan Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarından tarafına lojman tahsis edilmesini isteyenlerin başvurularını yalnızca UYAP sistemi üzerinden “(Kişisel İşlemler > Talepler > Lojman Başvurusu > Yeni Başvuru)” ilgili menüleri takip ederek yazımız ekinde gönderilen lojman başvuru klavuzuna göre  01.07.2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadar tamamlamaları gerektiği, UYAP sistemi üzerinden muhabere kanalıyla yapılan taleplerin kabul edilmeyeceği ve sonuçların www.sakarya.adalet.gov.tr sitesinden takibinin yapılmasının ilgililere tebliği ile, tebliğ tebellüğ belgelerinin Başkanlığımıza gönderilmesi rica/arz olunur.

                                                                                          

   

                                                                                                                                                                                                     Kamil KAYA

                                                                                                                                                                             Adalet Komisyonu Başkanı

   

   EK :

  - Lojman Başvuru Klavuzu

  Adres

  SAKARYA ADALET DAİRESİ RESMİ DAİRELER KAMPÜSÜ CAMİLİ / ADAPAZARI

  Telefon

  0264-251-3700

  E-Posta

  sakaryacbsisaretadalet.gov.tr