Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlar İçin Personel Alım İlanı sonuçları yayınlanmıştır.
  05.10.2023

  T.C.
  SAKARYA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ 
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


  İLÂN

            

              Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alım İlanı gereği Başkanlığımıza verilen sınav izni ile; Sakarya Ceza İnfaz Kurumlarında çalıştırılmak üzere;

              Sözleşmeli Ceza İnfaz Kurumu Katipliği, Sözleşmeli Hemşire, Sözleşmeli Sağlık Memuru, Erkek İnfaz ve Koruma Memurluğu, Sözleşmeli Bayan İnfaz ve Koruma Memurluğu, Sözleşmeli Teknisyen (Elektrik), Sözleşmeli Şoför unvanları için sözlü sınav sonucu nihai başarı sırası aşağıdaki sorgu ekranlarında belirtilmiştir.

              ASİL olarak kazanan adayların, istenilen belgeleri 20/10/2023 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir. (Belgeleri il dışından gönderecek adaylar, bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.)           

              *İSTENEN BELGELER:

              1-Nüfus Kayıt Örneği, (E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

              2-Adli Sicil Kaydı (E-devlet çıktısı kabul edilecektir.) (Bayanlar için evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde),

              3-Ceza İnfaz Kurumu Katibi ünvanı için sertfika/transkript/bilgisayar dersi gördüğüne ilişkin belge (adalet mezunları hariç),

              4-Şoför adayları için ehliyetlerinin ön arka fotokopileri,

              5-Askerlik durumunu gösteren belge (askerlik yapanların sevk ve terhis tarihlerini gösterir terhis belgesi veya askerlik şubesinden alınan belge kabul edilecektir.),

              6-Güvenlik Soruşturması Formu (formun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak, 1 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.) (Tıklayınız).

              7-Mal bildirim Forumu (üzerinde kayıtlı herhangi bir şey olmasa dahi, iki sayfası da imzalanmak suretiyle) (Tıklayınız).


              8-Diploma aslı ve fotokopisi veya (üniversite, okul veya noter) onaylı örneği. (Belgenin aslını göstermek şartıyla, Başkanlığımızca aslı gibidir yapılmaktadır.)   

              9-Sağlık Kurul Raporu;

               * Sözleşmeli Ceza İnfaz Kurumu Katipliği, Sözleşmeli Hemşire, Sözleşmeli Sağlık Memuru, Erkek İnfaz ve Koruma Memurluğu, Sözleşmeli Bayan İnfaz ve Koruma Memurluğu, Sözleşmeli Teknisyen (Elektrik), Sözleşmeli Şoför ünvanına Atanacaklarda;

              14/09/2021 tarih ve 31598 sayılı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği gereği; 

              “Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği ve ekine göre ilgili unvanda yurdun her yerinde görev yapabilir.” ibaresinin bulunması gerekmektedir.

              * Sözleşmeli Ceza İnfaz Kurumu Katipliği, Sözleşmeli Hemşire, Sözleşmeli Sağlık Memuru, Erkek İnfaz ve Koruma Memurluğu, Sözleşmeli Bayan İnfaz ve Koruma Memurluğu, Sözleşmeli Teknisyen (Elektrik), Sözleşmeli Şoför adayları için Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerine ibraz etmek üzere RESMİ YAZI (yazıda belirtilen devlet hastanelerinden herhangi biri olabilir) için (Tıklayınız).

              * Sözleşmeli Ceza İnfaz Kurumu Katipliği, Sözleşmeli Hemşire, Sözleşmeli Sağlık Memuru, Erkek İnfaz ve Koruma Memurluğu, Sözleşmeli Bayan İnfaz ve Koruma Memurluğu, Sözleşmeli Teknisyen (Elektrik), Sözleşmeli Şoför adayları için, Yönetmeliğin Sağlık Şartlarına İlişkin eki. (Tıklayınız)

              * Herhangi bir nedenle askerlikten muaf olan adayların sağlık kurulu raporuna sevk edilirken muafiyetlerine ilişkin sağlık raporu ile birlikte değerlendirilmesi amacıyla sevk edilen hastaneye muafiyet raporunun sunulması ve muafiyetine ilişkin durumun sağlık kurulunda değerlendirilerek atama yapılacak unvanda görev yapıp yamayacağının değerlendirilmesi gerekmektedir.

              10- KPSS Sonuç Belgesi.

              11-Başka bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair beyan (Tıklayınız).

              12-Eş durum beyanı (Bekar adaylar dahil olmak üzere) (Tıklayınız).

              13-Biyometrik fotoğraf 2 adet. (Devlet Memurları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir)

              14-Üniforma Temini İçin Dilekçe. (Tıklayınız


              İstenilen belgelerin, 20.10.2023 Cuma günü mesai bitimine kadar Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemine bizzat teslim etmeleri, il dışında bulunan adayların ise Komisyonumuz Başkanlığına gönderilmek üzere kendilerine en yakın Adliyeye giderek Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile masrafı kendisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile gönderilmesi gerekmektedir.

              “Sınav sonucunun ilanından itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri iptal edilecek ve yerlerine yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. ”

   


  BU İLAN TEBLİĞ NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR. 05/10/2023

   

  TC KİMLİK NO
  ADI
  SOYADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  SAKARYA ADALET DAİRESİ RESMİ DAİRELER KAMPÜSÜ CAMİLİ / ADAPAZARI

  Telefon

  0264-251-3700

  E-Posta

  sakaryacbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu