Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün personel alım ilanı doğrultusunda izin verilen ünvanlara ilişkin nihai başarı listeleri yayımlanmıştır.
  20.08.2021

  T.C.

  SAKARYA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


   

  İ L A N

   

  • Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 5358 personel alım ilanı doğrultusunda Sakarya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesine bağlı Ceza İnfaz Kurumlarına 270 Erkek İnfaz ve Koruma Memurluğu, 20 Bayan İnfaz ve Koruma Memurluğu, 11 Şoför, 3 Hemşire, 1 Aşçı, 1 Bilgisayar Teknisyeni, 2 Elektronik Teknisyeni, 3 Sıhhi Tesisat Teknisyeni, 1 Makine Teknisyeni, 1 Elektronik Teknisyeni için sınav izni verilmiştir.

  • Sözlü sınavlar neticesinde Başkanlığımızca oluşturulan nihai başarı sonuçları yayınlanmıştır.


   

  Sözlü Sınav Sonuçlarına göre Başarılı olan adaylardan;

  1-Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya sınav birimi ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, (Sonradan öğrenim durumu değişenlerin müracaatları sırasındaki öğrenim durumları ve son öğrenim durumlarına ilişkin belge-Adalet Mezunlarının ayrıca adalet mezuniyetlerine ilişkin diplomayı eklemeleri),

  2-Teknisyen/aşçı unvanları varsa transkript/ Sertifika veya kurs bitirme belgesi,

  3-Şoför adayları için ehliyetlerinin ön arka fotokopileri,

  4-Tüm unvanlarda Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmektedir. Adayların hangi unvana atama işlemi yapılacak ise o unvana dair görev yapıp yapamayacağı sağlık kurulu raporunda ayrıca belirtilecektir. (Örn: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporudur. İnfaz ve koruma memuru olur/teknisyen olur/şoför olur vb."),

  5-İki adet Biometrik fotoğraf (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun),

  6-Mal bildirimi (form için tıklayınız),

  7-KPSS sınav sonuç belgesi bilgisayar çıktısı,

  8-Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (form için tıklayınız),

  9-Askerlik durumunu gösteren belge (erkek adaylar için),

  10-Adlî ve arşiv sicil kaydı ( Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde.),

  11-Vukuatlı Nüfus kayıt örneği,

  12-Eş durum beyanı (form için tıklayınız).


   

  İstenilen belgelerin, 06.09.2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemine bizzat teslim etmeleri, il dışında bulunan adayların ise Komisyonumuz Başkanlığına gönderilmek üzere kendilerine en yakın Adliyeye giderek Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile masrafı kendisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile gönderilmesi gerekmektedir.

   

  NOT: E-Devlet üzerinden alınan tüm belgeler kabul edilecektir. (Diploma, adli sicil, nüfus kaydı vs.)

  Sınav sonucunun ilanından itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri iptal edilecek ve yerlerine yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. ”


   

  BU İLAN TEBLİĞ NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR. 20/08/2021

   

  SINAV KOMİSYONU

   

   

   

  • SÖZLEŞMELİ ERKEK İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

    

  • SÖZLEŞMELİ BAYAN İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

    

  • SÖZLEŞMELİ ŞOFÖR SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

    

  • SÖZLEŞMELİ HEMŞİRE SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

    

  • SÖZLEŞMELİ AŞÇI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

    

  • SÖZLEŞMELİ ELEKTRONİK TEKNİSYENİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

    

  • SÖZLEŞMELİ ELEKTRİK TEKNİSYENİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

    

  • SÖZLEŞMELİ MAKİNE TEKNİSYENİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

    

  • SÖZLEŞMELİ SIHHİ TESİSAT TEKNİSYENİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

    

  • SÖZLEŞMELİ BİLGİSAYAR TEKNİSYENİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

  Adres

  SAKARYA ADALET DAİRESİ RESMİ DAİRELER KAMPÜSÜ CAMİLİ / ADAPAZARI

  Telefon

  0264-251-3700

  E-Posta

  sakaryacbsisaretadalet.gov.tr