Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 5455 Personel Alım İlanı Doğrultusunda Oluşturulan Nihai Başarı Listeleri Yayınlanmıştır
  08.07.2022

  T.C.
  SAKARYA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

  İ L Â N
   

                       Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 5455 personel alım ilanı doğrultusunda Sakarya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesine bağlı Ceza İnfaz Kurumlarına 116 Erkek İnfaz ve Koruma Memurluğu, 5 Bayan İnfaz ve Koruma Memurluğu, 2 Şoför, 2 Hemşire, 6 Ceza İnfaz Kurumu Katibi, 1 Elektrik Teknisyeni için sınav izni verilmiştir.

                       Sözlü sınavlar neticesinde Başkanlığımızca oluşturulan nihai başarı sonuçları yayınlanmıştır.

   

                       Sözlü Sınav Sonuçlarına göre Başarılı olan adaylardan;

  1-Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya sınav birimi ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, (Sonradan öğrenim durumu değişenlerin müracaatları sırasındaki öğrenim durumları ve son öğrenim durumlarına ilişkin belge-Adalet Mezunlarının ayrıca adalet mezuniyetlerine ilişkin diplomayı eklemeleri),

  2-Teknisyen unvanı için varsa transkript/ Sertifika veya kurs bitirme belgesi,

  3-Şoför adayları için ehliyetlerinin ön arka fotokopileri,

  4-Tüm unvanlarda Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmektedir. Adayların hangi unvana atama işlemi yapılacak ise o unvana dair görev yapıp yapamayacağı sağlık kurulu raporunda ayrıca belirtilecektir. (Örn: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporudur. İnfaz ve koruma memuru olur/teknisyen olur/şoför olur vb."),

  5-İki adet Biometrik fotoğraf (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun),

  6-Mal bildirimi (form için tıklayınız),

  7-KPSS sınav sonuç belgesi bilgisayar çıktısı,

  8-Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (form için tıklayınız),

  9-Askerlik durumunu gösteren belge (askerliğini yapmış adaylar için askerlik tarihlerini gösterir şekilde askerlik şubesinden alınacak belge aslı),

  10-Adlî ve arşiv sicil kaydı ( Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde.),

  11-Vukuatlı Nüfus kayıt örneği,

  12-Eş durum beyanı (form için tıklayınız).


   

                       İstenilen belgelerin, 29.07.2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemine bizzat teslim etmeleri, il dışında bulunan adayların ise Komisyonumuz Başkanlığına gönderilmek üzere kendilerine en yakın Adliyeye giderek Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile masrafı kendisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile gönderilmesi gerekmektedir.

   

                       NOT: E-Devlet üzerinden alınan diploma, adli sicil, nüfus kaydı belgeleri kabul edilecektir. 


  “Sınav sonucunun ilanından itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın belirtilen sürede istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri iptal edilecek ve yerlerine yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. ”


   

  BU İLAN TEBLİĞ NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR. 08/07/2022
   

  SINAV KOMİSYONU

   

   

  TC
  AD SOYAD
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  SAKARYA ADALET DAİRESİ RESMİ DAİRELER KAMPÜSÜ CAMİLİ / ADAPAZARI

  Telefon

  0264-251-3700

  E-Posta

  sakaryacbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu