2021 LOJMAN İLANI

  T.C.

  SAKARYA ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  Adalet Komisyonu Başkanlığı

  Sayı        : 2021/29  Muh

  KAMU VE VAKIF KONUTLARI İLANI

  (Dağıtım Yerlerine)

  Kamu Konutları Yönetmeliğinin 14. maddesi ile Vakıf Konutları Yönetmeliğinin 11. maddesi uyarınca kendisine konut tahsis edilmesini isteyenler tarafından verilecek başvuru beyannamelerinin her yıl ocak ayı içerisinde değerlendirilerek lojman sıra cetveli düzenlenmesi gerekmektedir.

  Bu doğrultuda Sakarya ili, Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan kamu konutları ile 15 Temmuz Camili Mahallesi, Ayçiçeği Vadisinde bulunan Vakıf Konutlarından kendilerine konut tahsis edilmesini isteyenlerin;

  *UYAP özlük ekranı > Kişisel İşlemler Rolü > Kişisel İşlemler > Talep > Lojman Başvurusu ekranını takip ederek ilan ekindeki kılavuz doğrultusunda başvurularını 15/01/2021 tarihi mesai bitimine  kadar tamamlamaları gerekmektedir.

  Fiziki olarak gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

  2020 yılı içerisinde lojman tahsis talebinde bulunanların başvurularını YENİLEMELERİ GEREKMEKTEDİR.

  Lojman talep edenlerin, aylık ve özlük hakları ile ilgili gelirleri hariç olmak üzere, varsa kendisinin, eşinin ve kanunen bakmakla mükellef olup konutta birlikte oturacağı diğer aile fertlerinin gelirlerine ilişkin bordro vb. belgeleri talep formuna eklemeleri gerekmektedir. Eşi veya aile fertlerinden birinin geliri olup başvuru formuna ilgili gelir belgesini eklemeyenlerin lojman tahsis talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

   Beyannamesinde değişiklik olanların değişikliğe ilişkin dilekçelerini ivedi olarak bildirmeleri gerekmektedir.

  TALEPTE BULUNACAK OLANLARIN BEYANNAMELERİNİ VE EKLERİNİ EN GEÇ

  15/01/2021 GÜNÜ MESAİ BİTİMİNDEN ÖNCE TAMAMLAYACAK ŞEKİLDE GÖNDERMELERİ GEREKTİĞİ;

  AKSİ HALDE 2021 YILI LOJMAN SIRA CETVELİNE DAHİL EDİLMEYECEKLERİ HUSUSU;

  İlan olunur.  07.01.2021

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     BAŞKAN 27683

   

  Ek : Başvuru Kılavuzu (6 Sayfa)

  Adres

  SAKARYA ADALET DAİRESİ RESMİ DAİRELER KAMPÜSÜ CAMİLİ / ADAPAZARI

  Telefon

  0264-251-3700

  E-Posta

  sakaryacbsisaretadalet.gov.tr

  © 2020 SAKARYA ADLİYESİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

  Sitemizi Bugün : 1373 - Toplam : 700030 kişi ziyaret etmiştir.