T.C.
SAKARYA ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


İ L A N4681 Sayılı Ceza İnfaz Kurumu ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu gereğince oluşturulan Sakarya Ceza İnfaz Kurumları ve İzleme Kurulu Üyelerinden bir üyenin görevinden ayrılması nedeniyle yerine üye seçimi yapılacaktır.

İzleme Kurullarına başkan veya üye seçilebilmek için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen genel şartlara ek olarak;

 • Otuz beş yaşını doldurmuş olmak,
 • Tıp, eczacılık, hukuk, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler, eğitim bilimleri ve benzeri alanlarda en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az on yıl çalışmış bulunmak,
 • Kişisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış olmak,
 • Herhangi bir siyasi partinin merkez, il veya ilçe teşkilatlarında görevli bulunmamak,


Aşağıda yazılı kişiler izleme kurulu üyeliğine seçilemezler;

 • Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri ile ilgili ihale, alım, satım ve benzeri hukuki ilişkilere taraf olanlar,
 • Görev yapacakları Ceza İnfaz Kurumları veya Tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklulardan birisinin işlediği suçtan kendileri veya ikinci derece dahil hısımları zarar görenler,
 • Görev yapacakları Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerindeki hükümlü ve tutuklulardan biri ile aralarında evlilik, vesayet veya ikinci derece dahil hısımlık ilişkisi bulunanlar.


İzleme Kurulu Üyeliğine başvuruda bulunacakların yukarıda belirtilen şartları taşımaları ve;

 • Dilekçe,
 • Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • Öğrenim belgesi,
 • Adli sicil kaydı,
 • Mesleği ile ilgili olarak 10 yıl çalıştığına ilişkin belge,
 • İki adet fotoğraf ile birlikte 16 EKİM 2015 günü mesai bitimine kadar Sakarya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına müracaat etmeleri ilan olunur.

Sakarya Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster : Sakarya Adliyesi Bilgi İşlem Şefliği
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.