T.C.

SAKARYA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


İ L A N

TÜM ADAYLARIN İLANI DETAYLI OLARAK İNCELEMESİ GEREKMEKTEDİR!

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 18/05/2018 tarihli ilanı ile gereğince; Sakarya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza verilen sınav izni ile 10/09/2018 tarihinde başlayan sözlü sınavlar neticesinde Başkanlığımızca oluşturulan nihai başarı listeleri sonuçları aşağıda yayınlanmıştır.

*Atanmaya hak kazanan adayların ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yukarıda belirtilen evrakları elden bizzat teslim etmesi ya da bulunduğu ilin Komisyon Başkanlığı aracı kılınmak suretiyle APS ile Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.

BU İLAN TEBLİĞ NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.


- ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİHAİ BAŞARI LİSTELERİ


- Sözleşmeli Bayan İnfaz ve Koruma Memurluğu (CTE)
- Sözleşmeli Erkek İnfaz ve Koruma Memurluğu (CTE)
- Sözleşmeli Ceza İnfaz Kurumu Katipliği (CTE)
- Sözleşmeli Şoför (CTE)
- Sözleşmeli Sağlık Memurluğu (CTE)
- Sözleşmeli Aşçı (CTE)
- Sözleşmeli Kaloriferci (CTE)
- Sözleşmeli Elektrik Teknisyenliği (CTE)
- Sözleşmeli İnşaat Teknisyenliği (CTE)
- Sözleşmeli Bilgisayar Teknisyenliği (CTE)